Privacy voorwaarden– Versie 1 september 2022

In deze privacyverklaring kun je lezen op welke wijze wij jouw privacy waarborgen. Opgenomen is onder meer welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarom we die gegevens nodig hebben en hoe lang we dit bewaren. Verder staan jouw rechten uitgelegd in deze verklaring en is beschreven op welke wijze je een vraag, opmerking of klacht kunt indienen.

 

RESTAURANTS (INCL HOME KITCHENS)

HomeTaste verzamelt persoonsgegevens van Restaurant aanmeldingen. Dit is noodzakelijk om aanmeldingen te kunnen verwerken, met het Restaurant te kunnen communiceren t.b.v. support en incidenten en diensten te kunnen verlenen zoals omschreven staat in het Dienstenpakket.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Telefoonnummer/mobiele nummer
 • Contactpersoon
 • Email
 • Kopie Paspoort (voorkant)
 • Aanvullend op bovenstaande verzamelen we tijdens het aanmelden van Home Kitchens ook KVK uittreksel en alle persoonsgegevens wat zichtbaar is het bewijs van de inschrijving bij de NVWA

Daarnaast deelt HomeTaste persoonsgegevens van Klanten en Bezorgers met het Restaurant voor twee doeleinden: om het Restaurant in staat te stellen bestellingen te verwerken en uit te voeren en om het Restaurant ondersteuning te bieden in geval van klachten of verzoeken van betrokkenen.

 

FOTO’S (ALLEEN VOOR HOME KITCHENS)

Tijdens de persoonlijke afspraak kunnen foto’s van jou en/of je keuken worden gemaakt. Dit is een onderdeel van het aanmeldproces. HomeTaste zal je van te voren via algemene mededelingen inlichten dat er foto’s worden gemaakt en waarom.

 

De foto’s kunnen wij gebruiken voor interne beoordeling en verificatie van keuken hygiëne en publicatie op het desbetreffende home kitchen product pagina voor marketing doeleinde.

 

Wij verwerken deze persoonsgegevens op grond van het gerechtvaardigd belang van zowel het foodplatform als home kitchen bij deze doeleinden tenzij de belangen van de betrokkene(n) op de foto zwaarder wegen.

 

Voorafgaand aan de publicatie van een foto overleggen wij onder meer de acceptatie van de personen in beeld, de plaats op de foto, de context van de foto en het beoogd gebruik en de context van de publicatie. Je kan bezwaar maken tegen een specifieke publicatie waarop je herkenbaar in beeld staat. Wij zullen deze foto verwijderen tenzij dat kennelijk onredelijk is.

 

Foto’s van kinderen (15 jaar en jonger) worden niet zonder toestemming van de ouders openbaar toegankelijk online gepubliceerd. In opdracht van de HomeTaste gemaakte foto’s worden bewaard gedurende de termijn dat een foto publicatiewaarde kan hebben. Reeds gepubliceerde foto’s worden bewaard gedurende de termijn dat een publicatie raadpleegbaar is

COOKIES

Bij bezoek aan de website van HomeTaste worden cookies en scripts gebruikt om te meten op welke wijze je gebruikt maakt van de website. We maken enkel gebruik van noodzakelijke en analytische cookies om een goed werkende website aan te kunnen bieden en anonieme web statistieken te kunnen meten om de website verder te optimaliseren. Cookies kun je zelf op elk gewenste moment via je browserinstelling verwijderen.

 

BEWAARTERMIJN

Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen. Indien in de privacyverklaring niet iets anders is vermeld, is de bewaartermijn twee jaar nadat de dienstverlening c.q. het Dienstenpakket van HomeTaste is geëindigd in verband met eventuele klachten en aanspraken met betrekking tot de dienstverlening.

 

BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS

Wij nemen alle redelijke organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die jouw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in:

 • Toegang tot je persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale entiteiten.
 • Ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd en versleuteld volgens de actuele beveiligingsstandaarden.
 • Inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen.
 • Wij trainen onze medewerkers en stimuleren een privacycultuur.
 • Het privacybeleid wordt jaarlijks geëvalueerd op effectiviteit.

JOUW RECHTEN

 • Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien en het recht je persoonsgegevens te corrigeren.
 • Je hebt het recht om vanwege je specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden.
 • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van je persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden

Om ons te helpen met het verwerken van jouw verzoek dien je je te identificeren. Een verzoek kan je richten aan onderstaand e-mailadres of postadres.

 

VRAGEN, OPMERKINGEN & KLACHTEN

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van je via info@hometaste.nl. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.